X

Zjazdy z wierzchołka Mt. Blanc.


Wbrew pozorom niewiele osób zjechało z samego
wierzchołka Mt. Blanc (opis prawdopodobnie
pierwszego zjazdu na desce). Przeszkodę stanowi
trawers grani szczytowej, który jest poniekąd trudny
technicznie i możliwy (bezpiecznie) tylko przy
odpowiednich warunkach śniegowych. Trzeba też
pamiętać o tym, że żeby stamtąd zjechać najpierw
trzeba tam wejść. Ciśnienie na wierzchołku Mt. Blanc
wynosi około 500 hPa. Podejście drogą klasyczną trwa
około 3 dni (przy dobrej pogodzie). Dla lepszej
aklimatyzacji należy ten czas nieco wydłużyć
pamiętając, że człowiek niosący na wierzchołek swoją
deskę czy narty jest zdecydowanie bardziej obciążony,
niż przeciętny Amerykanin wleczony na szczyt przez
przewodnika. Zapewniamy transport z Warszawy
i zakwaterowanie w schroniskach wysokogórskich
oraz w Chamonix.