OGÓLNA HIGIENA CIAŁA I UMYSŁU

Definicja higieny została już podana we wstępie do niniejszej książki. Wynika z niej, ze przedmiotem higieny jest badanie (co w tej publikacji będzie pominięte) i stosowanie środków zmierzających do poprawy stanu zdrowia i ochrony przed szkodliwościami. W tym szerokim znaczeniu higiena będzie oznaczała nie tylko ochronę i czystość powłok skórnych i dostępnych śluzówek, lecz również właściwe ubieranie się i utrzymywanie czystości odziezy, należyte (pod względem składu, jakości, obfitości, częstości) odżywianie, właściwe dozowanie wysiłku fizycznego i umysłowego oraz odpoczynku i snu, prawidłowe wietrzenie pomieszczeń i zapewnienie dobrej wentylacji płuc; higiena będzie obejmowała także przeprowadzanie koniecznych zabiegów zapobiegawczych: prześwietleń płuc, regularnych badań lekarskich ogólnych i specjalistycznych (np. stomatologicznych), wreszcie poddawanie się przepisanym szczepieniom zapobiegawczym.Liczne spośród wymienionych zagadnień będą omówione w następnych rozdziałach, niektóre zaś zostaną w ogóle pominięte, nie dlatego, iżby były mało ważne, lecz tylko z tego powodu, że nie wiążą się – przynajmniej w sposób bezpośredni lub oczywisty – ze sprawami estetyki i kosmetyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2018 Uroda
Powered by WordPress | Theme Designed by: tax rebate for uniforms | Thanks to uniform tax rebate, site and find out more
error: Content is protected !!