Warstwa podstawna

Naigłebiej położona jest tzw. warstwa podstawna, złozona z żywych, rozmnażających się komórek o kształcie cylindrycznym. W miarę przyrostu ich liczby (wskutek rozmnażania się) i wieku komórki te przesuwają się stopniowo ku górze tzn ku powierzchni, tworząc wielopokładową warstwę komórek kolczystych, które swoją nazwę zawdzięczają zmienionemu ¡uz kształtowi – z cylindrycznych na wielokątne. Dalszy proces rozmnazania się. zmiany kształtu i przesuwania się komórek ku górze prowadzi do powstania kolejnej kilkupokładowej warstwy, zwanej ziarnistą. O ile pierwsze dwie warstwy stanowią naskórek żywy, to w komórkach warstwy ziarnistej rozpoczyna się proces wytwarzania substancji rogowej, która stopniowo coraz szczelniej wypełnia powierzchowne warstwy naskórka. Te warstwy (jasna i rogowa) składają się / komórek obumarłych, przekształconych w kilka warstw łuseczek ro- rj owych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2018 Uroda
Powered by WordPress | Theme Designed by: website | Thanks to uniform tax rebate, website and find out more
error: Content is protected !!